Shanghai Gieni Industry Co.,Ltd
Nhà Sản phẩm

Máy chiết rót dược phẩm

hd hd hd

Máy chiết rót dược phẩm

Máy chiết rót dược phẩm 40PPM quay 4 vòi Máy chiết rót chất lỏng dược phẩm

Máy chiết rót dược phẩm 40PPM quay 4 vòi Máy chiết rót chất lỏng dược phẩm

Máy chiết rót chai nhỏ giọt chất lỏng CE 120ml Hoàn toàn tự động

Máy chiết rót chai nhỏ giọt chất lỏng CE 120ml Hoàn toàn tự động

Máy chiết rót hoàn toàn tự động cho dầu tóc Tất cả trong một hệ thống

Máy chiết rót hoàn toàn tự động cho dầu tóc Tất cả trong một hệ thống

Máy chiết rót dầu dưỡng tóc dạng chai thủy tinh 10ml tự động với 4 vòi phun

Máy chiết rót dầu dưỡng tóc dạng chai thủy tinh 10ml tự động với 4 vòi phun

Máy chiết rót chất lỏng hoàn toàn tự động Dược phẩm cho tinh dầu

Máy chiết rót chất lỏng hoàn toàn tự động Dược phẩm cho tinh dầu

Máy sản xuất đóng nắp và dán nhãn tinh dầu tự động

Máy sản xuất đóng nắp và dán nhãn tinh dầu tự động

Page 1 of 1