Shanghai Gieni Industry Co.,Ltd
Nhà Sản phẩm

MÁY CỌC CHAI

hd hd hd

MÁY CỌC CHAI

Máy đóng nắp chai loại quay CE Máy đóng nắp trục vít tự động

Máy đóng nắp chai loại quay CE Máy đóng nắp trục vít tự động

Máy đóng nắp chai 1.6KW 180 Chai / Máy đóng nắp trục chính phút

Máy đóng nắp chai 1.6KW 180 Chai / Máy đóng nắp trục chính phút

Máy cho sữa bột có thể nạp 650kg 1.5KW 220VAC

Máy cho sữa bột có thể nạp 650kg 1.5KW 220VAC

503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable
nginx

503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx

Máy ép gạt chai thủy tinh tròn, Máy ép cấp liệu gạt nước tự động

Máy ép gạt chai thủy tinh tròn, Máy ép cấp liệu gạt nước tự động

Page 1 of 1